Finnskog, skogsfinnar och skogsfinsk kultur

Liksom ett kärt barns olika namn är finnmark och finnbygd synonymer till finnskog samt svedjefinnar och svedjefinsk möjliga ersättningsord. "Finnbygd" kan användas för att rikta uppmärksamheten på finnkulturen och är även tillämplig på Tornedalen (som är präglat av en äldre och ännu levande finnkultur).

Besvarandet av nedanstående 4 frågor kring den skogsfinska kolonisationen ger en bakgrund:

VARIFRÅN?

Skogsfinnarna hade en svedjekultur med östligt ursprung. De var till övervägande del savolaxare och utflyttade till Sverige och sedermera Norge från de savolaxiska erämarkerna i Tavastland i mellersta Finland (nuv. Keskisuomi) med den kända storsocknen Rautalampi.

VARFÖR?

Bakom utflyttningen låg samverkande faktorer såsom oroligheter i Finland (Klubbekriget), adelsvälde, relativ överetablering p.g.a. det markkrävande svedjebruket med svedjeråg i goda granmarker, brist på skog för det storskaliga svedjebruket, eftersom kärvt klimat fordrade större svedjor ("Lilla Istiden"), samt att skogen i Sverige betingade ringa värde, varför kronan med sin kolonisationspolitik beviljade bosättarna 6 års skattefrihet på kronoallmänningarna, dvs. utskogarna. Somliga flyttade undan knekttjänstgöring, och vissa var helt enkelt äventyrare, som vågade pröva ett nytt liv.

NÄR?

Den första vågen av inflyttning skedde under 1580-talet till Karl IX:s hertigdöme. I övrigt inföll den stora kolonisationsvågen till södra Norrland och Bergslagen under 1600-talets inledning. Efterhand togs de mer avlägsna regionerna Värmland och Norge i besittning. Det kulturellt mest långlivade området - norra Värmland har därigenom en halvsekel yngre finnskog än S Norrland.

VART?

Hertigdömets kolonisation berörde Södermanland, Tiveden, Närke och Karlskogaområdet.

Den numerärt och areellt större kolonisationen under 1600-talets början har gett finnmarker/finnskogar i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Ströms Vattudal, S Lappland, Dalarna (dock ej i NV), Västmanland (Örebro länsdelen), Värmland och Norge. Den genuina norska finnskogen finns öster om Glomma mot Värmland, men även Nordmarka och Krokskogen är exempel på gamla finnmarker.