Orsa Finnmark
med Ore och Los

Områdets finska kännetecken är det stora inslaget av ädla finska ortnamn. En annan särart är byarnas egna begravningsplatser p.g.a. de stora och obanade avstånden. - 13 st varav 3 st fortfarande brukas.

Trots att Orsa Finnmark är en avsides glesbygd, är det skogsfinska byggnadsskicket ej bevarat.

Delar av området består av sandstensbergtoppar, vilka torde varit av mindre intresse för svedjande.

Fotomotiv:

Antal föremål: 14 st

Antal titlar i bibliotek:

Allmänt: 197 st

Lillhärdals sn: 4 st

Mora "Finnmark": 9 st

Ore Finnmark: 38 st

Los sn, Hälsingland: 113 st

Orsa Finnmark, Orsa sn: 55 st

Summa: 639 titlar

Orsa Finnmark, Los sn: 277 st