Värmlands finnbygd

Värmlandsfinnskogen utgör flaggskeppet inom bevarad finnskogskultur. Dock är byggnadstypen ria en bristvara. Merparten av finnskogarnas bevarade rökstugor återfinns i landskapet, och de sista var bebodda till mitten av 1960-talet, - långt senare än kulturens ursprungsbygder i Finland. Ännu på 1950-talet nyttjades finskan som vardagsspråk av något hundratal värmlandsfinnar.

Den bevarade kulturen utgör tillräckligt underlag för en särskild gren av kulturturism i landskapet.

Fotomotiv:

Antal föremål: 8 st

Antal titlar i bibliotek:

Allmänt: 813 st

Bibliografier: 6 st

Skönlitteratur: 43 st

Gustaf Schröder: 50 st

Dalsland: 8 st

Gillberga sn: 1 st

Långseruds sn: 2 st

Stavnäs sn: 3 st

SV Finnskogen: 22 st

Karlanda Finnskog: 4 st

Silbodals sn: 3 st

Silleruds sn: 1 st

Älgå Finnskog: 14 st

Glava Finnskog: 19 st

N Värmland: 178 st

Köla sn: 5 st

Brunskogs sn: 1 st.

Järnskogs Finnskog: 3 st

Mangskogs sn: 30 st

Eda sn: 5 st

Bogens sn: 14 st

Gunnarskogs sn: 5 st

Lekvattnets sn: 118 st

Gräsmarks sn: 120 st

Fryksände sn: 22 st

Sunne sn: 17 st

Vitsands sn: 17 st

Östmarks sn: 102 st

S Finnskoga sn: 96 st

Nyskoga sn: 51 st

N Finnskoga sn: 27 st

Dalby sn: 7 st

Summa: 1 767 titlar